คีเลชั่น (Chelation Therapy)
ตัวช่วยล้างพิษ ฟื้นฟูหลอดเลือด

ปัญหามลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ

ในยุคปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แต่กลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ปัญหามลภาวะต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการปนเปื้อนสารเคมีในดิน กลายเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องเผชิญและจัดการอย่างเร่งด่วน

การปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ทำให้มีสารพิษและโลหะหนักสะสมในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในอากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม หรืออาหารที่เราบริโภค สารพิษเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายทางและสะสมอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา

อาการเริ่มต้นของการได้รับสารพิษและโลหะหนักอาจไม่ชัดเจน แต่เมื่อสะสมในระยะยาว อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่นๆ การป้องกันและขจัดสารพิษออกจากร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค

คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการล้างสารพิษและโลหะหนักจากร่างกาย ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลให้กับร่างกาย

 
 

คีเลชั่น (Chelation Therapy) คือ?

คีเลชั่น (Chelation Therapy) คือการบำบัดที่ใช้สารประกอบกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) เพื่อจับและกำจัดสารพิษและโลหะหนักที่สะสมอยู่ในร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคลเซียมส่วนเกิน โดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ สาร EDTA จะจับกับโลหะหนักและสารพิษเหล่านี้แล้วขับออกทางปัสสาวะ

การบำบัดด้วยคีเลชั่นเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลร่างกายจากการสะสมของสารพิษและโลหะหนัก นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่เกิดจากการสะสมของโลหะหนักในร่างกาย

ประโยชน์ของ คีเลชั่น (Chelation Therapy)

 • ล้างสารพิษและโลหะหนัก : ขจัดสารพิษที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย
 • ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุล : ช่วยฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมและปรับสมดุลในร่างกาย
 • ป้องกันโรคเรื้อรัง : ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับสารพิษและโลหะหนัก

ใครควรทำ คีเลชั่น (Chelation Therapy)

 1. ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคต่อมลูกหมาก โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน และชาปลายมือปลายเท้า
 2. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษโลหะหนัก
 3. ผู้ที่ต้องการล้างสารพิษโลหะหนัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และชะลอวัย

ขั้นตอนในการทำ คีเลชั่น (Chelation Therapy)

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. เจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักและการทำงานของไต
 3. ให้สาร EDTA ทางหลอดเลือดดำ
 4. การพักผ่อนและดูแลร่างกายหลังการบำบัด
 5.  

การดูแลสุขภาพด้วยคีเลชั่น (Chelation Therapy)

การคีเลชั่น (Chelation Therapy) เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพเพื่อล้างสารพิษและโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจหลีกเลี่ยงได้ยาก การปกป้องร่างกายจากสารพิษเหล่านี้สามารถช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และยืนยาว

เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดี ควรหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยการทำคีเลชั่นบำบัดเพื่อขจัดสารพิษและสร้างสมดุลให้กับร่างกาย

 1.